Tüm Mesajlar

Q: is there mode 1.

Soran toffy Açık 2020-09-23 09:21:45

Waddleeeenn mode 2

2020-10-09 04:37:17 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Q: camera chỉnh bằng tay đk phải kg

Soran BG422139185 Açık 2020-09-19 02:46:27

Visna Không điều chỉnh được điều khiển từ xa

2020-10-09 03:21:06 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Q: is it compatible with devo 7?

Soran leo Açık 2020-09-20 10:54:54

Yuki DSMX version of qx65, then devo7 needs to brush the deviation program

2020-10-09 01:55:47 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Q: will this work with a devo 7?

Soran leo Açık 2020-09-21 03:30:55

JunhanYu no,they are not compatible

2020-10-09 01:53:58 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Q: will it work with a R6R-ESKYSZ05?

Soran leo Açık 2020-09-21 03:57:03

Lynn No, it can not

2020-10-09 01:53:12 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Iridaceous Điều bình thường là khoảng cách điều khiển từ xa dài hơn khoảng cách truyền hình ảnh hoặc khoảng cách điều khiển từ xa thực tế không quá xa

2020-10-09 01:43:06 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Waits You can record a video that explains the problem and send it to customer service, and they will help solve it

2020-10-09 01:31:18 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Yakky Hello, you can use\" contact us\" to contact banggood customer service and you will get a quickly reply: https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2020-10-09 01:29:22 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Cheerful Hello, you can use\" contact us\" to contact banggood customer service and you will get a quickly reply: https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2020-10-09 01:21:35 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Q: son los mismos motores y brazos que para el sg906 pro ?

Soran robinku Açık 2020-09-21 06:38:57

Thrilled no

2020-10-09 01:08:54 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Q: quero comprá motor cw ccw pra o mini drone quadcopter kk8 vcs tem

Soran BG413251171 Açık 2020-09-21 04:53:53

Stope Hello, you can use\" contact us\" to contact banggood customer service and you will get a quickly reply: https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2020-10-09 01:07:52 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Q: alguém foi taxado no Brasil? e em quanto? obrigado

Soran paposoberano Açık 2020-09-18 04:32:27

Element You are responsible for all import taxes and duties charged when your parcel passes through Customs. You can check the link to find more information about banggood policy. https://www.banggood.com/Taxes-and-tariffs_hl69_at310

2020-10-08 05:16:43 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Q: what is battery size in inches

Soran Victor Bundy Açık 2020-09-22 01:43:43

Saltus 2.7x2.3x1.18

2020-10-08 05:12:49 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Praxig Hello, you can use\" contact us\" to contact banggood customer service and you will get a quickly reply: https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2020-10-08 04:58:05 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Q: A quale distanza puo andare

Soran BG249572222 Açık 2020-09-19 04:48:18

FreshalScram Transmission Distance: About 80m

2020-10-08 04:51:26 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)

Q: es compatible con el dji mavic air 1 ?

Soran BG151752135 Açık 2020-09-15 04:05:44

Taner no

2020-10-08 04:45:44 Yararlı (0)
Gönder
cevaplar (1)